Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T GEWEER BIJ DEN VOET. REDE

TER NABETRACHTING OP DE REVOLUTIONAIRF WOELINGEN EN TER VOORBEREIDING VAN DEN NIEUWEN TIJD.

Uwe profeten, o Israël, zijn als vossen ïn ■de woeste plaatsen.

De woelige November-dagen, waarin de revolutionairen een greep naar de staatsmacht wilden doen, liggen nXrgenoïï achter ons om er een eenigszins bezonkfn oordee over tf kunnen vel en, en ons tevens rekenschap te geven van de ache, waartoe onze Christelijke organisaties in de Ukomst geroePe„ worden. Alles heeft in 't leven zijn bestemden W Toen het revolube-gevaar onder 'sHeeren zegen,niet 'tmtart door het vastberaden optreden onzer werklieden^ bezwo "en

verwachL"1611^ ^ T UitbarSting Van en'housTasmë verwachten Tal van vergaderingen werden belegd Men j ak er vele goede woorden. Menige redenaar overirof 25 *elf gedragen als hij zich voelde door de sympathie der ^?jF£ï-£.+* ^ dies-^omstLee?;Ue

„i* u < siaapt, dat in een regen van vonkpn

ui hem spat, indien het stalen woord hem slechts TZ piste plaats weet te treffen. °P de

Gij zult mij echter toestemmen, dat de wereld van rfP„ ,rbe,d niet hervormd wordt door éen .voïd^apïï«ae

Sluiten