Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit ondergrondsche wroeten niet op, dan zou de val van het staatsgebouw groot zijn. Ezechiël ziet het gevaar, en daarom waarschuwt hij het volk nu het nog tijd is: „Uwe profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen!"

* * *

Ezechiëls' woord over de vossen is nu ook van toepassing op de profeten der sociaal-democratie. Er zijn immers óók op dit gebied profeten, of, laat ons zeggen, veelzins bekwame dragers der beginselen, waardoor de socialisten zich laten beheerschen. Namen behoeven wij hier niet te noemen. Maar of gij rondzoekt onder de wasch-echte Tribunisten, dan wel onder de evolutionisten, zij zijn in dit ééne opzicht aan elkaar gelijk, dat zij „uit hun eigen hart" profeteeren, en geen rekening met Gods wil of ordinantiën houden' 't Is niet oneerbiedig bedoeld, als wij hen met de spinnekoppen vergelijken. Dit ïijn vernuftige diertjes, al zijn zij dan ook wat griezelig. Zij halen, als zij bezig zijn hun webbe te maken, den draad uit hun eigen binnenste, en tooveren daar hun brooze, maar toch wel fraaie weefsel uit op. De sociaaldemocratische profeten doen hetzelfde: zij verkondigen allerlei theoriën, en bouwen allerlei stelsels op, maar héél dat gedachtenspinsel trekken zij uit hun eigen verduisterde brein. Hun weefsel is soms betooverend schoon. Alles is pasklaar in elkaar gezet. De rag-fijnheid der draden moet gij soms bewonderen. Maar het stempel der geopenbaarde waarheid staat er niet op, het is zooals Ezechiël zegt, zij profeteeren „uit hun eigen hart".

Dit is de grond-fout van hun Optreden.

Als dit spinnen en weven van zelf uitgedachte vondsten nu een onschuldige liefhebberij was, zouden wij ze stil laten begaan. Maar zij brengen hun inzichten onder het volk. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in blad en geschrift. Hun lijfblad komt dagelijks in 't gezin van vele arbeiders, om er de beginselen in te hameren. De jongeren worden georganiseerd, en door kundige mannen voorgelicht.

Sluiten