Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bladz.

Inleiding 1—21

EERSTE HOOFDSTUK

De onderhandelingen over den afstand der Satisfactie 21— 59

TWEEDE HOOFDSTUK.

De opheffing der Satisfactie 59—119

DERDE HOOFDSTUK

De questies van de vendels en van de paalkist

(art. 4—6 en art. 13 van de Satisfactie) . . . 119—148

VIERDE HOOFDSTUK

De questie van de convooien (art. 14 van de Satisfactie) 148—183

VIJFDE HOOFDSTUK

De questie van de oude schulden en van den hon-

■ derdsten penning (art. 15 en 16 van de Satisfactie) 183—204

ZESDE HOOFDSTUK

De questie van de kloostergoederen (art. 19 van

de Satisfactie) 204—267

ZEVENDE HOOFDSTUK

De questie van de achterstallige rente (art. 19 van

de Satisfactie) 267—291

Sluiten