Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de gebruikte bronnen en litteratuur L ARCHIEFSTUKKEN ~ A. Gemeente-archief te Amsterdam

a. Archieven van Burgemeesteren, de Vroedschap, Schepenen*) en Thesaurieren Ordinaris

Groot-Memoriaal.

Missiven van de Staten van Holland. 1572—1680. Arch. Burg. 11. Missiven aan Burgemeesteren. 1556—1590. Portefeuille met het opschrift Kerken en Kloosters. Stukken betreffende den afstand van het klooster der Sint

Paulus-broeders ten behoeve van het Sint Joris-hof, 1579. Een bundeltje losse stukken: Overdracht van het S. Lucién

Convent, 1579, 5 stukken. Een bundel stukken over de convooien, etc. L. C. 7, N. t« Doublet der rekeninghe Reiniers van Neck voor de Staten, 1578. Resolutien der Vroedschap. Nieuw Muniment. Vroedschap, — 1650. Willekeuren G. Quijtscheldingen.

Rapiamus van Thesaurieren Ordinaris. Rekening van Thesaurieren Ordinaris.

lste Register van verkogte Erven, Begonnen 1586 tot den Jaare 1596.

!) Nml. het archief van Schepenen, voorzoover het niet deel uitmaakt van het na te noemen „Rechterlijk Archief."

Sluiten