Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Rechterlijk archief

Confessieboek van 1578 tot 1586. Sententieboek van 1578 tot 1595.

c. Archief van 't Gasthuis Archief van S. Pieters-kapel, gast- en pesthuis: Belastingboek

1566—1582. _ ,

Archief van O. L. Vrouwen-kapel en Gasthuis: Het Inkomstenboek No. 4, 1558-1582. Archief van de beide Gasthuizen (sedert 1578): Memoriael van de oncosten van 't Nieuwe Gasthuys. Anno 1579. Register van ontvangsten en uitgaven, rakende de administratie van het voormalige N. Nönnenconvent. Staat van de goederen van het N. Nonnen Convent, etc. Staat als voren van het O. Nonnen Convent. Onderhandsch accoord tusschen de Regenten van het S. Pietersgasthuis en die van het O. L. Vrouwen-gasthuis eenerznds en de conventualen van het O. Nonnen Convent met haar voogden Dr. Claes Jansz. Cat en Jacob Bas anderzijds, etc. Onderhandsch accoord als voren, met de conventualen van

het Nieuwe Nonnen Convent. Procuratie voor Dr. Claes Jansz. Cat en Jacob Bas, door het Oude Nonnen Convent in zake de overdracht der kloostergoederen. , , , rj .

Vidimus door Schepenen van de ratificatie door den Prins van Oranje, betreffende bovengenoemde accoorden.

Lijfrentebrieven, dato 25 October 1578.

d. Archief van 't Burgerweeshuis

Memoriael der Renten en Oud-Eygens van de Karthuyzers gekomen Ao. 1579-1584.

Het Lijfrenteboeck van 't oude Weeshuys No. 2.

e. Archieven der Gilden Ontvangst- en uitgaafboek 1578-1586 van het Makelaarsgilde.

Sluiten