Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Gemeente-archief te Rotterdam Resolutien van de Vroedschap No. 3.

J. Gemeente-archief te Medemblik1)

Brieven der Staten en Gecommitteerde Raden van Holland

en West-Friesland, bundel I, 1578—1584. Brieven van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en

het Noorder-kwartier, I, 1573—1582.

K. Gemeente-archief te Yperen

Een brief van de uitgezette Amstêrdamsche magistraten, dato 30 Mei 1578 aan de Staten-Generaal2),

H. HANDSCHRIFTEN

Gemeente-archief te Amsterdam

„Donatiën en beneficiën, den Catusers gegeven. Item de namen van alle de Procurators van't voorsz. Convent, 1393—1571."

Portefeuille: Oude Kloosters der stad Amsterdam, voorregten, eygendommen en bedelbrieven der, monniken, etc. Daarin: Aanteekeningen en bescheiden betreffende de meeste der voormalige Amstêrdamsche kloosters, afgeschreven en verzameld door P. Vlaming en G. Schoemaker, etc.

Recueil van de Documenten van het Weeshuijs der Stadt Amsterdam, gemaeckt int' Jaer 1692.

Register van Noordkerk.

Hl. GEDRUKTE BRONNEN

Resolutiën der Staten-Generaal, bewerkt door Dr. N. Japikse,

deel I—Dl. Groot-Placaetboeck. Resolutiën van de Staten van Holland.

*) De door mij geraadpleegde bundek bevonden zich toen tijdelijk op het Rijksarchief te Haarlem.

2) Eene copie van den brief is mij door Dr. N. Japikse welwillend verstrekt. Eene slechte copie in s. G.Aahw. 1826, No. 17, stuk 35; Algemeen Rijksarchief.

Sluiten