Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. Dapper: Historische Beschrijving der Stadt Amsterdam, Amsterdam 1663. nl,

M. L VAN DEVENTER: Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en rijn tijd, deel I, 's-Gravenhage 1860.

JOH. E. Elias: De Vroedschap van Amsterdam, 1578—lim 2 dln.; Haarlem 1903 en 1905. < k

R FRUm: Aanteekeningen van Pastoor Jacob Buyck, over 'de stenuning der Katholieke gemeente en der regeemg van Amsterdam tijdens het „Geus worden" der sted Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 16 1895.

J. TER Gouw i Geschiedenis van Amsterdam, 8 dln., met kaart, 'Amsterdam 1879-1893.

P C HOOFT: Nederlandsche Historiën, Amsterdam 1677 N. japkse: Onafhankehikheidsdag. Bijdragen voor Vader-

landsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Reeks; V, Deell. B. H. KlöNNE: Amstelodamensia, Amsterdam 1894. . Amstelodamensia. Het lot der kloosterhngen (1578),Ienll.

De Kathohek, deel 105 en 106, 1894. A. KlutT: Historie der Hollandsche Staatsregering, I, Amster-

dsitïi 1802

Is. LE LONG: Historische beschrijving van de Reformatie der stadt Amsterdam, Amsterdam 1729. p. .

E. W. MOES: De bhjde inkomst van Prins Willem van Oranje binnen Amsterdam in 1580. Amsterdamsch Jaarboekje

P.T°M^ER : Geschiedenis der regeering in de Nader Gebeerde Provinciën, tot aan dekomst vanLeicester (1579-1585),

Leiden 1867, diss. , ... « ^

: De Staat der Vereenigde Nederlanden m de larenziiner

wording, 1572-1594, tweede uitgave, Haarlem 1878. J C. H de PATER: De Raad van State nevens Matthias

(1578—1581), 's-Gravenhage 1917, diss. L. D. Pettt: Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. T. C. M. H. VAN RiJCKEVORSEL: Geschiedenis van het K. U

Maagdenhuis te Amsterdam, 1570-1887, Amsterdam 1887.

Sluiten