Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. scheltema: Verhandeling over de drie schutteryen en de

wakende burgerye der stad Amsteldam, door Jan Wagenaar.

Oud en Nieuw, Amsterdam 1844. : Bijdrage tot de geschiedenis der Oude Beurs van

Amsterdam. Als voren, deel II, Amsterdam 1847. : De Graaf van Leicester, te Amsterdam, in de jaren 1586

en 1587, Amsterdam 1851. : De voormalige kloosters van Amsterdam, in het algemeen

beschouwd. Aemstel's Oudheid, I, 1855. : Eenige aanteekeningen betreffende de Oude Kerk. Als

voren; II, 1856.

: Het klooster der Sint Paulusbroeders te Amsterdam.

Als voren, III, 1859.

: Het klooster der Oude Nonnen te Amsterdam. Als

voren, VI, 1872.

Amstêrdamsche Secretary, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, etc, Amsterdam 1737.

J. F. M. sterck: Het Boompje te Amsterdam. Negende Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum.

[A. van TEylingen] : Opkomste der Neder-landtsche beroerten, derde druk, Ceulen 1649.

J. Wagen aar: Amsterdam, in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, etc, folio-uitgave 1765.

Ger. van Wassenaer: Practyck Judicieel, ofte instructie op de forme en manier van procederen voor hoven en rechtbanken, 2 dln. (1 bd.), Utrecht 1746.

/

Sluiten