Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerden de waarheid zeggen. „Er zijn echter nog al leemten in de overgeleverde getuigenissen." Zeker, wij zouden gaarne nog meer over verschillende punten in het leven van Johanna weten, doch daaruit volgt niet, dat hetgeen ons medegedeeld is en wij dus weten, niet waar en vertrouwbaar is. Niemand wil beweren, dat er in deze akten over al de levensomstandigheden van Johanna opheldering en beslissing gegeven wordt.

3. Eenige brieven van Jeanne d'Arc. — Zij werden door haar gedicteerd en jaan de Engelschenj gericht om hen tot vrede en tot aftocht uit Frankrijk aan te sporen. In een brief aan de Hussieten vermaant zij hen tot het ware geloof terug te keeren en zich aan Kerk te onderwerpen.

4. Dipomatieke bescheiden uit den tijd van Jeanne d'Arc. — Zij loopen over den oorlog, de vredesonderhandelingen en de verdragen en géven uitsluitsel over de politieke zijde van Johanna's optreden.

5. Rekeningen van stedelijke besturen uit dien tijd. — Deze zijn van belang om enkele punten uit Johanna's leven nader toe te lichten.

6. De kronieken tusschen de jaren 1430—1470, door bevriende en vijandelijke tijdgenooten geschreven. —. Een groot aantal is tot ons gekomen; zij dienen echter gewikt en gewogen en met voorzichtigheid geraadpleegd te worden. Men kan niet alles voetstoots aannemen, wat zij berichten, omdat sommige kroniekschrijvers de feiten opgesmukt hebben.

7. De geschriften van den Dominikaan Jean Bréhal, GrootInquisiteur van Frankrijk. — Die-geschriften zijn: het Summarium en de Recollectio. Beide zijn opnieuw uitgegeven en in den breede toegelicht in het werk: Marie Joseph Belon en Francois Balme, Ord. Praed.: Jtan Bréhal, Grand Inquisiteur de France, et la Réhabilitation de Jeanne d'Arc, Paris 1893. Jean Srénal heeft met onvergelijkelijke toewijding en liefde voor liet eerherstel van de Maagd van Orleans gewerkt.

Van de nieuwere levensbeschrijvers van Jeanne d'Arc zijn de voornaamste:

1°. Jules Quicherat, — Procés de condemnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, avec extraits des chroniques du XV siècle et autres pièces de 1'époque. Paris 1841—1849. 5 volumes.

Jules Quicherat, Apercus nouveaux sur 1'histoire de Jeanne D'Arc. Paris 1850.

Sluiten