Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lücien Jeny et P. Lanéry d'Arc. Jeanne d'Arc en Berry. Paris 1892.

De Fransche jurist Pierre Lanéry d'Arc behoort tot de beste en degelijkste vorschers over Jeanne d'Arc. Stimmen aus Maria-Laach, 1893, 103—106. Hij gaf ook een zeer goede bibliographie over Jeanne d'Arc uit in twee deelen.

P. Lanéry d'Arc, Le culte de Jeanne d'Arc au XVe siècle. Orléans 1887.

Pierre Lanéry d'Arc, Bibliographie des ouvrages relatifs _ a Jeanne d'Arc. Paris 1888.

III: Leven van Jeanne d'Arc.

Wat is de juiste schrijfwijze Darc of d'Arc? Zeker is, dat tot ver in de zestiende eeuw (1576) bijna altijd en later (tot 1610) meestal Darc geschreven werd. De moeilijkheid schuilt hierin, dat in de vijftiende eeuw het apostroph meestal, maar niet altijd werd weggelaten. Quicherat en Wallon, zeer voorname autoriteiten in vraagstukken Jeanne d'Arc' betreffende, schrijven d'Arc en met hen vele andere gezaghebbende biographen van de Maagd van Orleans, zooals Dunand, Ayrolles, Hanotaux, Sepet, Görres. „Zelfs wanneer Darc juister zou wezen, is toch de naam d'Arc thans gebruikelijk. Het is heel algemeen juist, dat men de namen moet laten, gelijk zij veranderd zijn, zonder hun absolute juistheid in aanmerking te nemen. Anders zou men ook Jeannette, niet Jeanne, en niet d'Arc, maar Rommée moeten schrijven, omdat de meisjes in Domremy den bijnaam der moeder droegen." (*)

Jeanne d'Arc werd den 6 Januari 1412 te Domremy, een dorpje in het Maasdal, geboren. Haar ouders waren eenvoudige, brave boerenmenschen, geacht in hun stand; zij hadden, behalve Johanna, nog drie zoons en een dochter; aan allen gaven zij een brave, degelijke opvoeding. Doch Johanna muntte onder hen uit: zij had haars gelijke niet in het dorp, getuigde de pastoor. Vroolijk en levendig hield zij van een opgeruimd, blij gelaat, woonde iederen morgen de Heilige Mis bij, hielp haar moeder gaarne in het huishouden, haren vader op het veld, hoedde volgens gebruik de kudden van het dorp .en beoefende vele werken van barmhartigheid.

|| Op derlienjarigen leeftijd werd zij door hemelsche stemmen Iaangemaand om Frankrijk uit de handen der Engelschen te beII vrijden, welke Noord-Frankrijk reeds bezaten en Orleans, den [j sleutel tot het Zuiden, belegerden. Van deze verschijningen zeide m zij niemand iets, want zij vreesde voor tegenstand van haren vader

» O O'Reilly, Les deux procés de condemnation, les enquêtes ét la sentence de réhabilitation de J. d'Arc. Paris 1868. 2 vols. I. 389. — Stimmen aus Maria'Laach, 1888, II, 155.

Sluiten