Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LENTE-REOEN.

Hoor de muziek der regendroppen zoo lijze en zoet! Hoe doet ze kloppen luide mijn hart! 'k Zie visioenen er klaar doorhenen.... Twijgen groenen en in der meien loover-toppen blinken de blanke bloesemknoppen. O 'k zie reeds glorie van pioenen en van veelkleur'ge bloem-festoenen.

Hoor ik geen sjirpen in de boomen door het gedfop der fijne regen? O ik gevoel den reinen zegen van lente over mijn ziele komen.... Ei zie, de zon doorbreekt de wolken, lacht door den regen naar de volken.

Sluiten