Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN AVOND NU VERVLIET HET VOORJAARSBLAUW.

In avond nu vervliet het voorjaarsblauw tot teeder 'parelmoer; de weiden wazen van blonde dauw, waarin de koeien grazen.

Het landhek uit komt eene jonge vrouw met juk en blinkende emmers melk,, aan blazen

het blanke schuim er op en 't vocht nog lauw

dampt onder 't schommelen; in ver landouw blikkeren slote' als glans van zon in glazen.

Een zachten groet zingt hare jonge mond en rustig kijken me aan heur vriend'lijke oogen,

waarin de schemer glanst van avondstond. En verder ga Tc in diepst mijns ziels bewogen

door al die heerlijkheid.. toen achter mij

opjuichend zong haar stemme klaar en blij.

Sluiten