Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O OUDE KLOK.

O oude, marmeren klok op mijnen schouw,

oude lamilieklok, die jaren trouw

met uwen heldre' en zilverigen slag

zoo stipt elk uur uitzong bij nacht en dag!

Zijt gij verslete' en geeft nu 't wijzen op?

Tikt door 't vertrek nooit meer uw harteklop

O bij gezel'gen haard, wen avondstond

mij soms in zoete mijmeringen vond,

dan door uw tik heen trok zoo menig ding

van 't oude thuis in teere' erinnering

mij langs, o oude klok!

Sluiten