Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN VROEGTE.

In vroegte hoor Tt uw zoete stem al stamelen den naam van Hem, die schiep u, o mijn kind, en mij, maar mij voor u, opdat Tc u zij een vader in uw vreugde en nood, de winner van uw daaglijksch brood— O 't daaglijksch brood, waar uwe mond om vraagt, ach, dat gij goed doorgrondt den diepen zin: het is Gods woord. God geev' dat ik mijn leven door 't in uwe ziel, mij toevertrouwd, door woord en voorbeeld levend houd. Ontvang het in eenvoudigheid fhjt*. met de aardsche spijs u toebereid. Het dale als Manne in 't ochtend-uur in uwe ziele kuisch en puur. Dat Godtijk woord, zoo hemelzoet mijn kind — ach! — 't worde u vleesch en bloed

Sluiten