Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI NON SICUT PARVULI.

Zoo wij niet zijn, o Heer, als een van deze kleinen, die klaut'ren op mijn knie en met naif gevraag

omstrengelen mijn hals, zich laten zacht dodijnen heel zachtekens, terwijl 'k hen op mijne armen draag.

Wier wankle voetekens ik leerde gaan langs wegen, wier mondekens ik leerde vragen 't dagelijksch

brood,

die leven bij den dag en kennen slechts den zegen en laten al den zorg aan mij, nu wijs en groot.

Zoo wij niet zijn als zij en wij op U niet bouwen, zoo bij U onze ziel geen krachtige spijze vond, noch wierpen we onzen zorg op U in vast vertrouwen

wij ware' Uw kinderen niet en ginge' als weezen

rond.

Sluiten