Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O JEZU.

Ik zie U voor mijn geest, o Jezu zoet, bleek hangen aan het kruis, besmeurd, bebloed, het hoofd vermoeid naar Uwe schouder neer, door scherpe doornenkroon verwond zoo zeer. Zoo aan heur stammetje ik wel aanschouw een roze, stervende, nog nat van dauw

voor 't laatst de lucht met geur doorbalsemend

Zóó zwijmt Ge aan 't kruis, Uw hoofd mij toegewend.

Hoe zijn Uw zaal'ge blikken uitgedoofd,

Uw kaken van hun stillen gloed beroofd.

O Jezu, ach, hoe is Uw schoon geweken

en zijt Gij stervende; hoe komt geleken

een eindloos heil vol zachten geur en gloed

uit Uwe wonden, mijne ziel zoo zoet.

Sluiten