Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE VELE SCHAPEN DOLEN OVER HEIDE....

Hoevele schapen dolen over heide in regennacht waarin de winden huilen, omringd van woest gevaar aan alle zijden en nergens onderdak alwaar zij schuilen. Terwijl geen flauwe schijn hen doet vermijden ruw-kanfge steenen en verborgen kuilen,

bedreigen hen nog vraat'ge wolvenmuilen

Maar Gij gaat zoekend rond om hen te leiden

langs veil'gen weg naar stal, o goede Herder

Maar Tc zie hen dwalen immer van U verder

Wat hebben zij toch van den nacht te hopen?

Mij ladet Ge op Uw schouders, droegt mij zacht,

waar milde warmte Uwer stal mij wacht....

en toch wil *k telkens weer Uw hoede ontloopen.

Sluiten