Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD.

Gij waart mij te gemoet getreden met vlammend zwaard., toch strijden dorst

ik, tot mijn krachten mij ontgleden.... Toen wierp ik mij aan Uwen borst

en knielde biddend om Uw zegen, want 'k wist, ik streed met U, o God,

wijl dwalend van Uw wijze wegen ik zocht op eigen weg mijn lot.

En biddend bleef ik voor U knielen, ontsteld van liefde en diep ontzag

en wacht nu slechts voor mijne ziele Uw zegen.... en genadeslag.

Sluiten