Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üit de volledige analysen van alle plankton monsters blijkt dat het grachtennet moet verdeeld worden in verschillende gebieden, die op zichzelf min of meer een geheel vormen en wat de planktonsoorten betreft een eigen karakter hebben. In het eene gebied overwegen meer de marine vormen, in het andere soorten uit het zoete water. De gebieden zijn de volgende: I. Het van Lennepkwartier tot en met de Nassaukade. II. Jordaan tot en met de Brouwersgracht.

III. Grachtennet ten westen van den Amstel.

IV. Binnen-Amstel, Rokin, Burgwallen.

V. Markengracht, Houtkoopersburgwal, O.-Indische kade enz. . VI. Funenkade, Entrepotdok, grachten ten oosten van den Amstel. VIL Amstel, Stadhouderskade, Mauritskade. VIII. Het IJ, Open Haven b/h Centraalstation, Oosterdok.

Kaartje van het grachtennet van Amsterdam en van de aangrenzende wateren. I—VIII verschillende gebieden der stadsgrachten (zie tekst). Zwart zijn aangegeven de parken en plantsoenen; die over 't IJ en bij Zeeburg zijn in voorbereiding. grens der gemeente Amsterdam. Schaal 1 : 50 000.

Om verder een beeld te geven van de schommelingen in het chloorgehalte zijn in onderstaande tabel voor elk gebied de in den loop der jaren waargenomen laagste en hoogste cijfers vermeld.

Chloorgehalte in grammen per Liter

Gebied minimum maximum

I 0.5 Jan. 4.1 Aug.

II 0.5 Jan. 3.6 Juni

III 0.7 Jan. 4.1 Aug.

IV 1.5 Nov. 4.4 Juli V 2.3 Nov. 4.4 Aug.

VI 2.3 Dec. 4.1 Juni

VII 0.6 Mrt. 2.5 Juni

VIII 1.8 Nov. 4.6 Aug.

20

Sluiten