Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in brakwater. Nooit zeer talrijk in het Noordzeekanaal, Spaarne en Ringvaartgebied, overigens samen met de vorige soorten eveneens voorj aars vorm. In den Amstel.

In Amsterdam: het gebeele jaar, niet talrijk, 9 9 met eieren in alle gebieden; vooral in I en VII.

Anuraea cochïearis tecta Gosse.

Verspreid, zoetwater; algemeen in brakwater (Wesenberg Lund, l.c.).

Rondom Amsterdam: met de vorige, doch meer in brakwater naar het schijnt. In het najaar talrijk in het Noordzeekanaal, Spaarne en de Ringvaart, 's voorjaars en zomers vooral in de Poel bij Amstelveen! Zeer zeldzaam in het Abcouder Meer, tamelijk zeldzaam in het Angstel-Gein gebie.d. Nog niet in den Amstel gevonden.

In Amsterdam, het geheele jaar, meestal zonder eieren in alle gebieden, het talrijkst hoewel nooit zeer veel in VI, ook VIII, eenmaal vrij veel in de Amstel b/d Munt, 2 Aug. 1916, 4.2 gr. Cl. p. L.

Blijkbaar een vorm, die de voorkeur geeft aan brakwater.

Asplanchna soorten.

In Amsterdam: het geheele jaar, in alle gebieden, dikwijls zeer talrijk.

Brachionus angularis Gosse.

Algemeen, zoetwater, litoraal, 's zomers.

Rondom Amsterdam: de typische vorm in alle jaargetijden, het talrijkst in den zomer, door het geheele gebied verspreid, doch meer in het Noordzeekanaal-Spaarne-Ringvaartcomplex, dan in de zuidelijke boezemwateren. Ook in den Amstel. In het Abcouder Meer slechts zeldzaam.

In Amsterdam: in den zomer, éénmaal in den herfst, in alle gebieden, 99 met eieren, bijna altijd talrijk, vooral veel in 1, VII en IV, en vanuit deze gebieden waarschijnlijk telkens weer aangevoerd in de overige grachten.

Brachionus angularis bidens (Plate).

Verspreid, zoetwater, waarschijnlijk algemeen, pelagisch, niet 's zomers. Rondom Amsterdam: eenmaal gevonden in het Alkmaarder Meer.

In Amsterdam: in winter en voorjaar, eenmaal in Juni, enkele exemplaren, soms met ei, vooral in I en II, waarschijnlijk vanuit den Schinkel.

Brachionus bakeri O. F. Muller. Verspreid, soms talrijk, litoraal, 's zomers.

Rondom Amsterdam: over het algemeen zeldzaam, voornamelijk in het NoordzeekanaalSpaarne-Ringvaart-complex, doch alleen in het voorjaar in het Spaarne tamelijk veel. Zeldzaam in den zomer in de Poel, een enkele maal in het Merwedekanaal. Ontbreekt in het Abcouder Meer. Amstel? Schijnt een brakwatervorm te zijn.

In Amsterdam: alleen in April en Juni 1916, talrijk met eieren in V, VI, VII en IV. In Pl. Lijnbaansgracht b/d Muiderpoort 27 Juni '16, in water met 4.1 gr. Cl. p. L.

Blijkbaar een soort, die de voorkeur geeft aan brakwater en in de grachten autochtoon is.

Brachionus bakeri brevispinus Ehrbg. Als de vorige soort, litoraal.

In Amsterdam: in zomer en herfst, in alle gebieden, 99 met eieren en cf d% zeer veel, vooral in I en III, doch ook, hoewel minder veelvuldig, in VI en VIII, niet in VIL Een vorm, die misschien van den Schinkel is binnengekomen, doch zich stellig thuis voelt in 't brakke water: bijv. zeer talrijk v. Lennepkanaal, 2 Aug. '16, in water met 4.1 gr. Cl. p. Liter!

Sluiten