Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brachionus bakeri cluniorbicularis (Skorik).

In Amsterdam: in April en Juni enkele exemplaren, zelfde monster van Juni, bevatte zeer veel Br. bak. brevispinus.

Brachionus. mülleri Ehrbg.

Marien en brakwater, algemeen in zeewater, litoraal.

In Amsterdam: alleen in den zomer, met eieren, in alle gebieden, bijna altijd talrijk, zonder voorkeur voor een bepaald gebied, echt grachttype, niet talrijker wordend naar de Zuiderzeekant toe.

Brachionus pala Ehrbg.

Zeer verspreid, soms zeer talrijk, semipelagisch.

Rondom Amsterdam: evenals Brach. angularis, doch talrijker. In het NoordzeekanaalSpaarne-Ringvaart-complex en in het Merwede-kanaal naast den typischen vorm en nog iets veelvuldiger forma amphiceros (Ehrbg.); in Poel, Abcouder Meer en Gein alleen de typische vorm! Nog niet in den Amstel gevonden.

In Amsterdam: het geheele jaar, in alle gebieden, 92 met eieren, ook cf cf doch zeer talrijk in I en misschien vandaar in de overige grachten, ook zeer talrijk in de Nieuwe Vaart, 26 April '16, in water met 2.8 gr. Cl. p. L. — Grachttype?

Brachionus pala amphiceros Ehrbg. Als pala, pelagisch.

Rondom Amsterdam: zie voorgaande soort.

In Amsterdam: alleen in voorjaar en zomer, zeer talrijk, in alle gebieden behalve V, 92 met eieren, cf cf, zeer veelvuldig in I en VII, doch bijv. ook buitengewoon veel 31 Mei 1918 Punenkade, Cl. geh. 1 Waarschijnlijk wel een grachttype.

Brachionus pala dorcas Gosse.

Zeldzaam, steeds naast pala en amphiceros.

In Amsterdam: in Dec. '15, Jan. Maart en Juni '16, enkele exemplaren met eieren, naast pala en amphiceros, in I, II, III, VI en VII.

Branchionus urceolaris O. P. Muller.

Meestal algemeen, litoraal en tusschen planten, in grootere watergebieden ontbrekend.

Rondom Amsterdam: minder algemeen verspreid en minder talrijk dan Br. angularis en pala. Veelvuldig alleen in het Spaarne, van voor- tot najaar en, des zomers in het Noordzeekanaal c. a. Zeldzaam in de Poel, de Amstel, het Abcouder Meer en het Gein, meestal alleen in het voorjaar.

In Amsterdam: Mei tot en met September, eenmaal in Januari, in alle gebieden behalve V, 9 9 met eieren, cf cf, meestal zeer talrijk, vooral in I maar ook in VIII, bijv. buitengewoon veel op 2 Aug. 1916 in het zwembassin Dijksgracht, in water met 4.5 gr. Cl. p. L.; grachttype, dat in het brakwater zéér thuis is.

JSfotholca acuminata Ehrbg.

Verspreid, vooral talrijk in den winter, pelagisch.

Rondom Amsterdam: overal zeldzaam, komt in het Noordzeekanaal en Spaarne alleen in voorjaar en winter voor, in het Abcouder Meer en het Gein ook in het najaar, 's Winters in den Amstel. Schijnt in de Poel te ontbreken!

In Amsterdam: in winter en voorjaar, steeds enkele exemplaren, in alle gebieden behalve V en VIII.

Sluiten