Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemt ook Thynnus pelamys (L.) uit de Schelde. Daar deze visch voorkomt in de tropische eu warme deelen van den Atlantik en Indik, is dit vermoedelijk eene verwarring met Thynnus thynnus (L.) den tonijn, die wel eens door trawlers uit volle zee aangebracht wordt.

6. Centrolophus britannicus (Gthr.), 27 April 1912 werd op de Westpunt van den „Onrust" op Texel een ex. op strand geworpen en levend gevangen. Het is zoover mij bekend het vierde bekende exemplaar van deze vischsoort, waarvan bet eerste aan de kust van Cornwales, het tweede niet ver van Boulogne-sur-Mer, het derde in het Kanaal van Capbreton gevangen werd [M. Weber, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) XII. Versl. Verg. 1912, p. LXXXIII].

7. Brama raii (Bloch). Deze visch uit de Middellandsche Zee en den Atlantik tot GrootBritannië, verdwaalt, door den stroom meegevoerd, tot Scandinavië en Noord-Duitschland en ook wel eens tot onze kusten [H. Schlegel, Nat. Hist. v. Nederland, Visschen 1869, p. 16 en A. A. van Bemmelen, Lijst van visschen in Herklots Bouwstoffen Fauna v. Nederland III. 1866, p. 336].

8. Sciaena aquila (Lac). De „Ombervisch" behoort ook bij de verdwaalden. A. A. van Bemmelen [Lijst v. visschen in Herklots Bouwstoffen Fauna v. Nederland III. 1866, p. 334] geeft een lijstje van in Nederland waargenomen exemplaren, maar verschillende daarvan zijn wel door visschers van elders aangevoerde exemplaren, daar de visch ook in het Kanaal voorkomt.

9. Cantharus cantharus (L.) (C. lineatus Mont.), 26 Mei 1S83 buiten de Noorder-en ZuiderHaaks bij Nieuwediep gevangen [C. Kerbert, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. VI. Versl. Vergad. 1883, p. CLV; Ned. Tijdschr. Dierk. V. 18S4, p. 17]. Algemeen in de Middellandsche Zee en den Atlantik, werd hij meermalen aan de Zuid- en Westkust van Engeland en enkele malen aan de Schotsche, Iersche en Noorsche kusten aangetroffen.

10. Box boops (L.), 31 Mei 1912 een exemplaar gevangen op de zoog. vischplaats „de kerkbuurt" bezuiden den vuurtoren van Kijkduin [M. Weber, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) XII. Versl. Vergad. 1912, p. LXXXIV]. Van de Middellandsche Zee, de Canarische eilanden tot de zuidkust van Engeland, waar hij een zeldzame gast is. Voor Nederland werd, voor zoover mij bekend, nog geen exemplaar opgegeven.

11. Pagellus centrodontus (de la Roche). Dat deze niet zeldzaam aan de engelsche kust levende visch, verdwaald ook in ons kustwater zou voorkomen, schijnt mij twijfelachtig. De mededeeling van Schlegel en A. A. van Bemmelen, dat hij door Katwijksche visschers in de „Noordzee" gevangen werd, bewijst niet veel.

12. Labrus maculatus (Bloch). Juli 1845 een exemplaar door Katwijksche visschers aangebracht [Schlegel, Nat. Hist, v. Nederland, Visschen 1869, p. 20]; twijfelachtig of het uit het kustwater was. 20 Oct. 1832, een exemplaar te Nieuwediep in een fuik gevangen [C. Kerbert, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. VI. Versl. Vergad. 1883, p. CLV]. Een tweede exemplaar van Nieuwediep vermeldt Redeke [l.c. (2) X. Versl. Vergad. 1906, p. IV]. Deze van de europeesche kusten bekende visch is dus blijkbaar een zeldzaam lid onzer fauna.

Dat geldt ook voor de beide volgende soorten:

13. Crenilabrus melops (L.), 22 Augustus 1883 en 9 October 1885 telkens een exemplaar in een fuik bij Nieuwediep gevangen [C. Kerbert, Bijdragen tot de Dierkunde, Feestnummer 1888, p. 82]. Voorts een exemplaar van 1898 en een tweede van 6 Dec. 1912 eveneens uit Nieuwediep in de fauna-collectie van „Artis".

14. Ctenolabrus rupestris (L.). Redeke [Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) XII. Versl. Vergad. 1910, p. III] vermeldt een exemplaar uit een garnalenkor op de Texelsche gronden. Een tweede exemplaar, Februari 1911 achter de Haaksgronden bij Nieuwediep gevangen in de faunacollectie van „Artis".

15. Xiphias gladius L., September 1815 één exemplaar bij Finsterwolde in den Dollart gevangen [Algem. Konst- en Letterbode II, 1815, p. 27]; 9 Maart 1886 „vertoonden zich verscheiden groote zwaard visschen nabij de Horst" [A. A. van Bemmelen, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) I. Versl. Vergad. 1886, p. CLXXXI]. Juni 1901 een exemplaar in de Zuiderzee gevangen en te Blokzijl aangebracht [M. Weber, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) VIL

Sluiten