Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook bij het Pachydermenhuis is getracht door de vormen een sterken indruk te bereiken in overeenstemming met de bijzonder groote en sterke dieren. Aan dit gebouw sluit een groot loopperk met bassin voor de olifanten aan. De tralieafstanden van de natuurlijk bijzonder zware hekafscheidingen voor deze dikhuidigen zijn zoodanig geregeld, dat de oppasser bij gevaar spoedig kan ontsnappen en telkens is tusschen twee buitenloopperken op die wijze een soort smalle vluchtgang gevormd. Dit gebouw bevat bij een lengte van ongeveer 28 M. één zeer groot en vier kleinere buitenperken, vijf binnenhokken en een ruimte met bassin.

DOKLAAN ■

PAOHYDERMENHÜIS.

De deuren voor afsluiting van alle hokken en buitenperken kunnen natuurlijk buiten het bereik van de dieren geopend of gesloten worden, een maatregel die wel bij alle dierenverblijven wordt toegepast, doch die bij sterke- of gevaarlijke dieren bijzondere voorzomen eischt.

Het apenhuis met de niet geringe gevellengte van ruim 46 M. gaf reeds door de splitsing om op bijzondere wijze de anthropomorphe apen te huisvesten een bekoorlijke indeeling in drie zalen.

De middenzaal waarin die menschapen in drie kooien zijn ondergebracht, is aan de ach-

Sluiten