Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. PHASIANIDAE.

1. Arboricola rolli Rothsch..

Buil. British Ornithol. Club. XXV. -1909—1910. p. 7. a. (-f. Bandar Baroe. 10 Maart 1914.

Alleen van de bergoerbosschen bij Bandar Baroe verkregen.

2. Rollulus ronlroul (Scop.).

a. (J1. Serbadjadi. 7 Januari 1915.

b. $. » 6 April 1915.

Oerboschvogel. Merkwaardig is het groote kleurenversehil tusschen cf (blauw) en 9 (groen).

3. Excalfactoria chinensis (/>.).

a. Medan. 16 Mei 1912. Resten van zaden.

b, c. » 20 » » Zaden, d. » 22 Juli » » Mal.: poejoe padang.

Algemeen op de met gras en sporadisch met jong bosch en kreupelhout begroeide vlakten.

De eieren worden gelegd in een nauwelijks met wat grashalmpjes bekleed kuiltje op den bodem; de grondkleur ervan is zeer verschillend en doorloopt alle schakeeringen van af grijsgeel en licht-olijfgroen tot vrij donker-bruin; even groote verschillen zijn er in het aantal en de grootte der donkerder stippen; bij sommige exemplaren zijn zij zoo fijn, dat die eieren geheel effen van kleur schijnen en gelijken op eieren van patrijs of fazant; op andere komen zeer fijne stipjes voor, vrij gelijkmatig over de oppervlakte verdeeld, terwijl bij nog andere exemplaren een deel der stipjes geworden is tot licht en donkerbruine vlekjes van hoogstens

1 — 1 Va m.M. doorsnede. ,

In één nest worden soms verschillend gekleurde eieren aangetroffen. 3 eieren (één legsel, bruin type). Batang Kwis, 16 October 1913. 26 X 19, 26 X 20 m.M. 3 „ (één legsel, geelbruin type). Medan. Mei 1915. 24 X 18, 24 X 20 m.M.

2 „ (één legsel, grijsgroen type). Medan, 26 Juni 1915. 24 X 18, 25 X 19 m.M. Voorts nog 25 stuks, welke de afmetingen hebben: 23 X 18, 23 X 19, 24 X 18, 24 X 19,

24 X 20, 25 X 19, 25 X 20, 26 X 20 m.M.

4. Lophura rufa (Raffl.).

a. jong tf. Serbadjadi. 19 Mei 1915.

b. » 26 April 1915. Mal.: blajan.

In boschrijke streken niet zeer zeldzaam, maar zich weinig vertoonende. Evenals argusfazanten worden door de inlanders ook van deze soort nog wel eens levende, met strikken gevangen, exemplaren aangebracht.

5. Gallus 5>allus (//.).

a. $. Serbadjadi. Voorjaar 1912. Mal.: ajam oetan.

In het secundaire bosch en de terreinen, waar kreupelhout met open lichte plekken afwisselt, niet zeldzaam, maar weinig met het oog waar te nemen. Gemakkelijker valt het de hanen te hooren kraaien.

2 eieren. Batang Kwis. 19 Mei 1915. 42 X 36, 44 X 36 m.M. Lichtgeel.

3 „ .„ „ Mei 1915. 44 X 33, 47 X 35, 48 X 36 m.M. Licht-isabelle-kleurig.

31

Sluiten