Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Argusianus argus (L.).

a- cf juv- Serbadjadi. 26 April 1915. Vertoont nog geen spoor van ocellen op de remiges. b. $ juv. »»»»...

De argus-fazant is in de oerbosschen ongetwijfeld een algemeene vogel, maar zoo schuw, dat hij, door Europeanen tenminste, bijna nooit in het wild gezien wordt; zij echter, die in de buurt van het oerbosch wonen, kunnen den geheelen nacht door het luide ietwat droefgeestige geroep „djau-djau" zelfs op verren afstand vernemen.

De exemplaren in gevangenschap en in verzamelingen zijn bijna steeds door de inlanders met strikken gevangen.

II. TURMCIDAE. 7. Turnix pugnax (Temm.).

a. Medan. Mei 1912.

b. » 16 Mei 1912. Kleine, zaden en kiezel.

c. » 22 Juni » . Veel harde zaden.

d. » 22 Juli » . 5 rijstkorrels.

e. » September 1912. Veel kleine zaden, 1 mier.

f- » » » . » » » , 1 kleine kever,

g- » » » .

Mal.: poej oe.

Hoogst algemeen in de met alang-alang en kreupelhout bedekte vlakten.. De eieren worden zeer dikwijls gevonden bij het voorbewerken van tabaksgronden. 3 eieren. Medan. 4 Juni 1915.

III. TRERONIDAE.

8. Sphenocercus oxyurus (Temm.).

a. Bandar Baroe.

a. (ƒ. Brastagi.

9. Sphenocercus korthalsi _Bp..

10. Rutreron capelli (Temm.).

a & b. Saentis. April 1912.

Mal.: met Carpophaga wordt ook deze groote soort pergum genoemd.

11. ïreron nipalensis (Hodgs.).

a. Saentis. April 1912.

Niet zeldzaam in de kuststreken.

12. Osmotreron vernans (//.).

13 exemplaren ^ en 9 van Medan, van verschillende data. 1 ex. Saentis. April 1912. Mal.: po ene i.

Met Spilopelia tigrina de meest algemeene duivensoort op Sumatra's Oostkust van af de kust tot op de Karo-Hoogvlakte; vormt vrij groote troepen. Lengte der pas geschoten exemplaren 25 c.M.; maaginhoud in alle gevallen vruchtmoes met zaden, eens vele vruchtjes van Lantana camara.

13. Osmotreron olax (Temm.).

a, b. Saentis. 12 Mei 1912. Maaginhoud: kleine zaden.

c, d. Laboean. Augustus 1912. Maaginhoud: vruchtmoes en kleine zaden.

Mal.: poenei sioel.

Sluiten