Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is veel minder algemeen dan Osmotreron vemans; komt vooral in de bunrt van de kust en langs den benedenloop der rivieren voor, doch ik nam haar ook waar meer naar het binnenland, zelfs tot op de Hoogvlakte.

3 eieren. Paggar Marbau in Serdang. April 1914. 24 X 19» 25 X 19 mM.

2 eieren (één legsel). Paggar Marbau. 13 Juni 1915. 23 X 19 m.M.

2 eieren. Paggar Marbau. Juni 1915. 25 X 20, 26 X 19 m.M.

14. Ptilopus jambu (Gm.).

a. Laboean. 13 October 1912. 21 c.M. Een vrucht.

b. Tandjoeng Poetri, Langkat. 19 Juli 1915.

15. Carpophaga badïa (Raffl.).

a. Brastagi. Februari 1913. Mal.: pergum.

In de oerbosschen, zoowel dicht aan de kust als in de bergen niet zeldzaam. 1 ei. Bandar Baroe. Februari 1915. 45 X 34 m.M. 1 ei. „ ■ . „ . Maart 1915. 42 X 33 m.M.

1 ei. „ „ 45 X 34 m.M.

IV. COLCJMBIDAE.

16. Macropygia ruficeps (Temm.).

a. juv. Bandar Baroe.

b. $. Brastagi.

V. PERISTERIDAE.

17. Streptopelia bitorquata (Temm.). a. cf. Medan. 27 December 1914.

Van deze soort heb ik nooit iets meer dan dit eene exemplaar waargenomen. 18. Spilopelia tigrina (Temm. cy\ Knip).

a. juv. Medan. Mei 1912.

b. ad. Medan. 20 Juli 1912. 26 c.M. Zaden.

c. d. ad. Medan. 2 October 1912. 27 c.M. Zaden.

e. ad. Medan. 2 October 1912. 26 c.M. Bladknoppen, zandkorrels. Mal.: balam en tjikoekoer.

Hoogst algemeene vogel in het cultuurgebied van af de kust tot op de Hoogvlakte; in grooten getale allentwege, behalve in de oerbosschen, op de wegen, wel in groepjes, doch niet in groote vluchten; tot in steden en dorpen.

2 eieren. 28 X 22 m.M.

19. Geopelia striata (L.).

a, b. ad. Medan. Mei 1912.

c. ad. » 23 Juli 1912.

d. juv. » » » » Zaden en stukjes kwarts.

e. g. ad. » 26 » » Zaden. Mal.: per koetoe t.

Met zeldzaam, lang niet zoo algemeen als Spilopelia tigrina. Komt tot op de Hoogvlakte voor. Nestelt hoog in de boomen. 1 ei. 24 X 17 m.M.

20. Chalcophaps indica (L.).

a. cf- Laboean. Deli. Augustus 1912. Harde zaadhuidstukken en steentjes. Mal.: poenei tanah.

Sluiten