Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele ei verspreid, meestal iets dichter op de stompe helft; soms verwaterd en niet scherp begrensd; het grootste deel der ei-oppervlakte vertoont de grondkleur.

5 eieren. Batang Kwis. Januari 1915. 35 X 27, 36 x 27, 37 x 27, 37 X 29, 39 X 29 mM. .2 „ (één legsel). Medan. 4 Juli 1915. 38 X 28 m.M.

Bij 12 andere eieren komen nog deze maten voor: 36 X 29, 37 X 28, 38 X'27, 38 X 29, 38 X 30, 40 X 28, 40 X 29 m.M.

25. Gallinula chloropus (£.).

a. Medan. 5 Juni 1912. Kroos, veel sterk vergane plantendeelen.

b. » 6 » » .

c. » 22 » » .

d. » 26 Juli » . Veel kleine stukjes gras.

e. » 25 October 1912. 30 c.M.

f. » 14 November 1913. Mal.: tiong-ajer, d. i. water-beo.

In moerassen algemeen.

De eieren stemmen overeen met de Europeesche.

2 eieren. Batang Kwis. December 1913. 42 X 31, 43 X 29 m.M.

6 „ „ Januari 1915. 39 X 29, 40 X 30, 41 X 30, 45 X 30, 46 X 29 m.M. 4 „ „ „ „ „ 42 X 28, 43 X 29, 43 X 30, 45 X 30 m.M.

2 „ Maart „ 39 X 29, 40 X 30 m.M.

Bij een twintigtal andere eieren zijn minimum en maximum der lengte-maat 37 en 46 m.M., die der breedte 27 en 31 m.M.

26. Gallicrex cinerea (Lath.).

a. Batang Kwis. 11 December 1913. Mal.: ajam-ajaman.

27. Porphyrio calvus (VieilL).

a. 9- Perbaoengan. 10 December 1914.

Van deze soort is mij als vindplaats alleen bekend een onbebouwd, moerassig deel van het groote sawah-complex ten N. van Perbaoengan.

VIL LARIDAE.

28. Sterna (Hydrocbelidon) leucoptera (Meisn. & Schim).

a. 9. Batang Kwis. 17 Aug. 4915, in overgang tot winterkleed.

b. » „ 12 April 1914, in winterkleed.

VIII. CHARADRIJÖAE.

29. Squatarola helvetica (L.).

a. Zonder nadere aanduiding.

In het winterhalfjaar zijn kleine vluchten ervan niet zeldzaam op voorbewerkt wordende tabaksterreinen.

30. Charadrius dominicus (P. L. S. Muller). a. Medan. 10 October 1912. 23 c.M. Insecten-resten.

Van deze soort verkreeg ik ook exemplaren, geschoten in de buurt van Kaban Djahé op de Hoogvlakte.

31. Ochthodromus geoffroyi (Wagl.).

a—c. Laboean. 13 October 1912. Krabben- en garnalen-resten.

Sluiten