Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondkleur der eieren geelgrijs of grijsgeel, met zeer vele kleine en groote donkerbruine en zwarte stippen en vlekken, soms gelijkmatig verspreid, soms iets dichter gegroepeerd om het stompe einde. Bij enkele eieren is de donkere kleur overheerschend.

2 eieren. Perbaoengan. Voorjaar 1915. 36X 25 m.M.

4 „ „ „ 34 X 25, 35 X 25 m.M.

IX. CICONIIDAE.

44. Pseudotantalus cinereus (Raffl.). a. $. Ramoenia. 2 Juni 1915. Jong exemplaar in overgangskleed.

Komt nog al eens voor op de slijkbanken langs de kust.

45. Leptoptilus javanicus (Hors/.).

Mal.: bango.

Niet zeldzaam aan de kust op de slijkbanken. Eieren wit.

3 eieren. 67X49, 71 X61, 75 X47 m.M.

X. ARDEIDAE.

46. Pyrrherodias purpurea manillensis (Meyeri).

a. juv. Brastagi. Februari 1913.

b. juv. Ramoenia. Maart 1913.

Niet zeer zeldzaam, zoowel in lage als in hoogere streken.

Eieren verkreeg ik van de Karo-Hoogvlakte; het nest bevond zich, volgens mededeeling, op den grond tusschen het hooge gras (lalang).

3 eieren. Karo-Hoogvlakte. 4 September 1915. 62 X42, 63 X42, 67X43 m.M.

47. Ardea cinerea (Z.).

a. f. Batang Kwis. 1 Juli 1915.

Veel minder voorkomend dan de vorige soort.

48. Herodias alba timoriensis (Cuv.).

a. Medan. 31 Mei 1912. Odonatenresten.

Zeer lokaal, op sawah-terreinen.

49. Nycticorax nycticorax (X.).

a. juv. Ramoenia. 15 April 1915.

50. Gorsachius melanocephalus (Raffl.). a. f Juv- Batang Kwis. 11 November 1913.

Ik ken alleen dit eene exemplaar.

51. Butorides javanica (Hors/.).

a. f. Laboean. 18 October 1914.

b. 9- Juv- Perbaoengan. 16 December 1914. Mal.: p o e t j o n g 1 a u t.

Wordt vooral in de lage boomen en struiken aan de riviermondingen bij de kust gezien. 52. Bubulcus coromandus (Bocld.).

a. Medan. Mei 1912.

b. » 5 October 1912. 52 c.M. Zeer veel sprinkhanen, 1 kikvorsch.

c. d. » 16 » » 48 c.M. Zeer veel sprinkhanen.

Niet algemeen, lokaal op sawah-terreinen.

Sluiten