Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61. Icünaëtüs malayensis (Temm.).

a. <ƒ. juv. Bandar Baroe. 24 Maart 1915.

Zeldzaam, alleen in cle hoogere streken.

62. Spizaëtus limnaetus (Hors/.).

a. Medan. 21 Juni 1912.

b. » 22 November 1912.

c. juv. Batang Kwis.

d. juv.

e. Bandar Baroe. Mal.: kuliki.

In de tabaksstreken de meest algemeene roofvogel, maar leeft ook op andere plaatsen, tot op de Hoogvlakte. Men kan hem dikwijls hoog in de lucht zien zweven en den doordringenden roep: „kulïki" vernemen. Donkere en lichte individuen komen naast elkaar voor, vormen soms zelfs een paar.

Nestelt hoog in de toppen van groote boomen.

Eieren wit, dof, heel weinig blauwig aangeloopen, bij doorvallend licht lichtgroen; soms secundaire bruine vlekken.

1 ei. Pantai Tjermin. 20 December 1913. 67 X 53 m.M.

63. Spilornis bacha (Daud.).

a, b. Sennah. 5 November 1912. 51 c.M. Resten van slangen, c. Bah Bajoe. 26 Januari 1915.

Deze soort houdt zich liefst in de onmiddellijke nabijheid van oerbosch op; de roep ervan gelijkt veel op dien van Spizaetus limnaetus.

64. Haliaëtus leucogaster (Gm.).

a. Saentis. 12 Mei 1912.

b. $ ad. Laboean.

Mal.: lang lao<et besaar.

Gewone verschijning aan de kust en bij de riviermondingen.

De horst wordt gemaakt in hooge boomen, o. a. bevond er zich een in een zeer hooge tjemara (Casuarina) onmiddellijk aan het strand te Pantai Tjermin; zonder moeite kon men de ouders naar zee zien uitvliegen, terugkeeren met buit (zeepaling of zeeslang) en dien aan de jongen voederen.

Eieren vuilwit met oppervlakkige (toevallige?) roodbruine, niet scherp begrensde vlekken, vrij grove schaal.

1 ei. Pantai Tjermin. December 1914. 76 X 57 c.M.

65. Haliastur indus intermedia Gurney.

a. Medan. Augustus 1912.

b. Medan. December 1912. 47 c.M. Twee haarballen. Mal.: lang laoet.

Zeer algemeen langs de kust en bij de havenplaatsen; gaat diep het binnenland in. Nestelt in hooge boomen. Eieren vuilwit; stevig van schaal. 1 ei. Pantai Tjermin. 11 Januari 1914. 53X44 m.M.

66. Elanus hypoleucus Gould.

a. Brastagi. 22 November 1912.

b. » Februari 1913. 1 Mabuia, sprinkhanen, c en d. Brastagi. Februari 1913.

Persoonlijk heb ik deze elegante, meeuwachtige Falconide slechts op de Karo-Hoogvlakte en op de vlakte ten Z. van Pematang Siantar, steeds meer dan 700 M. boven zee, waargenomen.

32

Sluiten