Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67. Machaerhamphus alcinus Westerm.. a. $. Medan. 3 December 1913. ■ •

Dit exemplaar werd mij levend gebracht door een bediende van de Witte Sociëteit te Medan, waar het was binnengevlogen en gevangen.

Het is mij bekend, dat van deze zeldzame soort, die alleen in de schemering schijnt te vliegen en van vleermuizen te leven, meer exemplaren in Deli bemachtigd zijn.

68. Pernis ptilonorhynchus (Temm.).

a. Medan. 28 November 1912. Zeer vele wespen.

69. Microhierax fringillarius (Drap.).

a. Patoembah. Deli. 27 April 1912.

b. Medan. 2 Mei 1912.

c. » 27 Juni 1912. Veel resten van Odonata.

d. Bekalla. Deli. 11 Juni 1912. Eenige sprinkhanen.

Ofschoon geen gewone vogel, is deze soort toch niet zeldzaam; op tal van plaatsen, ook in de buurt van woningen, worden zij, veelal op een dooden boomtak zittende, waargenomen. Nestelt in holen van boomen.

70. Polioaëtus ichthyaetus (Hors/.).

a.

Niet zeer zeldzaam langs de kust en den benedenloop der rivieren.

XIV. BUBOMDAE. 71. Ketupa hetupa (Hors/.).

a. Soengei Krio. 7 Juli 1912. 1 Bufo, termieten, kevers, mieren.

b. Medan. September 1912. Resten van enkele kleine kevers.

c. » » » » » » » » en eenige beentjes.

d. » December » 45 c.M. Schedel van een Sciurus spec.

Mal.: hiengkiek.

Vrij algemeen op boschrijke plaatsen.

72. Huhua orientalis (Hors/.).

a. Medan. 19 October 1912. 44 c.M. Vele veeren.

b. Brastagi. Februari 1913. Haarballen.

Niet zeldzaam waar hout is.

73. Scops lempiji (Hors/.).

a. Medan. Maart 1912. ... ' . ...

b—d. Medan. Mei 1912.

e. » Augustus 1912. Mal.: t e 1 e p o e k.

Het ex. e behoort tot de zeldzame „bruine phase", de overige exemplaren tot de meer algemeene rossige phase.

Een nestjong in de collectie behoort vermoedelijk tot deze soort. Hoogst algemeen, vooral ook op bewoonde plaatsen.

74. I\inox scutulata Raf/I.

a. Medan. 18 October 1912. 25V2 c.M. Vele keverresten, o. a. Anomala.

Vrij algemeen, ook bij woningen.

75. Syrnium myrtha (Bp.).

a. Bah Bajoe. 24 Januari 1915.

Oerboschvogel.

Sluiten