Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaban Djahé, dus diep in het binnenland. Deze verspreiding is merkwaardig, omdat de soort dus in de tusschenstrook niet schijnt voor te komen.

90. Halcyon concretus (Temm.).

a. f. Bah Bajoe. 21 Januari 1915.

b. $. Serbadjadi. 14 Juni 1914.

Oerboschvogel.

XIX. BLCEROTIDAE.

91. Buceros rhinoceros L..

a. Sennah. 24 October 1912. 107 c.M. Vele vruchten. Mal.: anggang.

In het oerbosch algemeen; men hoort daar de vogels dikwijls, zoowel wanneer zij hun stem laten klinken als wanneer zij vliegen en het eigenaardige geruisen (luchtstrooming tusschen de schachten der slagpennen door) veroorzaakt wordt. Inlanders brengen nog al eens de uit hun nesthol gehaalde vrouwelijke exemplaren met de vette, plompe, gedurende langen tijd vrijwel geheel kale jongen.

92. Anthracoceros convexus (Temm.).

a. g juv. Saentis. 8 Juni 1912. Zeer veel vezelig vruehtmoes. eenige vruchten, 1 Anomala.

b. O » » » » » » » » -1 Batocera.

c. f. » » » » •

d. e. f. Serbadjadi. 27 Januari 1915. f. 2. juv.

93. Anthracoceros malayanus (Raffl.).

a. ad. Sennah. 4 November 1912. Vruchten. ' b. Serbadjadi. 19 Mei 1915.

c. juv. Serbadjadi. 16 Mei 1915.

94. Granorhinus corrugatus (Temm.).

a. Sennah. Serdang, 5 Nov. 1912. Vruchten.

b. Serbadjadi. 26 Augustus. 1914.

95. Bhytidoceros undulatus (Shaio).

a. f. Serbadjadi. 17 Maart 1915.

b. 9. » 28 Januari 1915. Mal.: boeroeng taoen = jaarvogel.

Algemeen in oerbosschen.

De eieren zijn vuilwit met vele secundaire vlekken, en grof van schaal.

1 ei. Serbadjadi. Maart 1915. 59 X 48 m.M.

1 ei. „ 30 Januari 1915. 62 X 50 m.M.

96. Anorrhinus galeritus (Temm?)..

a, b. Sennah. 4 November 1912. Vruchten.

97. Rhinoplax vigil (Forst.).

b. Tebing Tinggi. Deli. 15 Januari 1915.

XX. UPUPIDAE. 98. ITpupa epops indica Reichenb..

a. Medan. September 1912. Zeer vele rupsen.

Bovengenoemde subspecies van U. epops, de eenige soort van het geslacht, is daarvan

Sluiten