Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116. Cuculus micropterus Gould.

a. Medan. April 1912.

117. Cuculus saturatus (Hodgs.).

a. Sennah. 5 November 1912. 33 c.M. 6 groote rupsen.

118. Cuculus poliocephalus Lath..

a. Brastagi. Februari 1913. Harige rupsen en koppen van rupsen.

b. Bandar Baroe, juv. in eerste kleed.

c. » » rosse phase. 14 Maart 1915.

119. Cacomantis sonnerati pravatus (Horsf.).

a. Medan. April 1912.

b. » 25 September 1912. Veel resten van Flatiden.

c. » 11 October 1912. Sprinkhaanresten.

d. juv.

Mal.: kedassie.

De „Piet-van-Vliet" is verre van zeldzaam, maar schijnt, op sommige plaatsen tenminste, o. a. in de onmiddellijke nabijheid van Medan, hoe langer hoe minder op te treden. Haar lnide, heldere roep pïët-van-vlïët wordt soms tot in den treure herhaald en dikwijls ook midden in den nacht vernomen.

120. Cacomantis merulinus (Scop.).

a—c. ad. d, e. juv.

121. Eudynamis bonorata (L.).

a. Medan. 27 Juli 1912.

b. Laboean. 13 October 1912. 39V2 c.M. Een groote vrucht.

c. Medan. 6 October 1912. 39 c.M. Twee vruchten.

d. Belawan.

122. Centropus sinensis (Steph.).

a. 9. Bah Bajoe. 7. Januari 1915. Mal.: boeboet besaar.

In het oerbosch en de mangrove aan de kust niet zeldzaam; ook in het oerbosch in de overige laagvlakte, maar mij niet van de bergen bekend.

123. Centropus bcngalensis javanicus (Dumont).

a. Medan. April 1912.

b. » Augustus 1912.

c. » 3 October 1912. 30 c.M. sprinkhanen, krekels, Mantis.

d. » 3 » » 34 c.M. » , wantsen.

e. s 3 » » 34 c.M.

f. » 31 December 1914.

g. Brastagi. 15 ex. Medan. Mal.: boeboet.

De exemplaren van Juni en Juli zijn gedeeltelijk nog in overgang naar het zomerkleed, terwijl exemplaren, in Augustus bemachtigd, zonder uitzondering het zomerkleed dragen.

Hoogst algemeen in de lalangvelden en het jonge bosch. Het groote, losgebouwde nest, vervaardigd vooral van lalang-bladeren, bevindt zich in de ruigte dicht bij de aardoppervlakte.

De eieren zijn een klein weinig glimmend, wit, of geelachtig wit, soms met secundaire vlekken, en zeer verschillend van vorm, gelijk onderstaande afmetingen toonen.

3 eieren (één legsel). Medan. 16 Juni 1915. 31 X 25, 31 X 26, 32 X 25 m.M.

2 „ „ „ 26 „ „ 29 X 26, 32 X 26 m.M.

2 „ Paggar Marbau. Juni 1915. 30 X 2f, 31X25 m.M.

1 ei. Medan. 27 Juni 1915. 30 X 26 m.M.

33

Sluiten