Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIX. PRIONOPIDAE.

237. Hemipus obscurus (Horsf.).

a. cf. Saentis. 27 Mei 1912. Insecten-resten.

b. $. » » » b » d , vooral Coleoptera. c 9. » 8 Juni »

d. cf- Medan. Augustus 1912. Een groote vlieg; insecten-resten.

e. cf. » September » Insecten-resten.

f. f. » 4 October » 12'/2 c.M.

g- f. » 20 November 1912. 13'/,, c.M. 1 Odonaat.

h. 9- * * » » 13'/2 c.M. Eenige kleine Locustiden.

i. 9. » » » » 13 cM. j. cf. Kaban Djahé. 23 Mei 1915.

Vrij algemeen, meestal bij boog hout. Gelijkt in gedrag op een mees.

Ik vond op de onderneming Dolok Masihoel op een dunne twijg van een oude, kale Liberiakoffie-boom, 4 M. boven den grond, dicht bij woningen en vlak aan een hoofdweg, een nest met jong in November.

Nest zeer klein, geheel gevuld door het nog kale jong; het was, of de moedervogel op den twijg zat.

Eieren: grondkleur dof krijtwit; zeer vele scherp omschreven licht- tot donkergrijze, groengele tot vuilbruingroene vlekken en vlekjes, met aanduiding van een krans, ofschoon ook vele op de minder stompe helft.

1 ei. Batang Kwis. Maart 1914. 17x13 m.M.

238. Hemipus intermedius 'Salv.: a. Brastagi. Februari 1913. Iusecten-resten.

XL. LANHDAE.

239. Lanius tigrinus (Drap.).

a. Laboean. 13 October 1912. 17'/2 c.M. Insecten-resten.

b. Medan. 19 » » 17 c.M. t

d. » 28 » »

Alle exemplaren zijn in winterkleed. Vrij algemeen in de wintermaanden.

240. Lanius schach bentet Horsf..

a. Medan. 28 Juni 1912. Krekel-resten.

b. » » » » 1 Ophiusa-raps, vleugels van OAonata.

c. » 16 October 1912. Sprinkhaan- en krekelresten.

d. » 12 Februari » Met nest en 2 jongen.

e. » 29 Juni 1915. Met nest en 3 eieren. Mal.: bentet.

Vrij algemeen op open terrein, van de lage streken tot op de Hoogvlakte; niet in oerbosch waargenomen.

Nestelt in hooge struiken en lage boomen.

Eieren zijn zeer weinig glimmend of dof; grondkleur zeer licht groengelig, een sterk uitgesproken krans van dofgrijze en licht tot donker olijfgroene vlekken en stippen, waarvan er slechts weinig op de spitse helft voorkomen.

2 eieren. Medan. 29 Juni 1914. 23 X 18 m.M.

3 „ (één legsel). Medan. 29 Juni 1915. 23 X 17, 24X 17 m.M. 2 „ „ „ „ 21 Juli 1915. 22X17 m.M.

241. Lanius supereiliosus (Lath.).

a. Medan. 1 October 1912. 19 c.M. Resten van sprinkhanen.

b. » 4 » » 17 c.M. » » »

c. » 9 s » 17'/2 c.M. Een rups.

35

Sluiten