Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er staat mij niet genoeg materiaal ten dienste om mijne exemplaren in winterkleed nader subspecifiek te bestemmen.

257. Limonidromus indicus (Gm.).

a. Medan. September 1912.

b. » 5 October » 16 c.M.

c. » 20 November » 15'i/2 c.M.

In de winterhelft van het jaar niet zeldzaam; vooral aan de kust.

258. Anthus rufulus Vieill..

a. Medan. April 1912.

b. » September 1912.

c. » i> »

d. » 27 » » 16 c,M.

e. » 8 October » 16 c.M. 1 sprinkhaan.

f. » 4 December » 15 c.M. Insecten-resten.

Mal.: brandjangang. (N.B. deze naam wordt op Java.gegeven aan Mirafra javanica, die ik niet op Sumatra's Oostkust waargenomen heb).

Algemeen; wordt vooral waargenomen op bewerkt wordende cultuurgronden. Nestelt op den bodem tusschen ruigte.

Eieren van het gewone pieper-type: iets glimmend, lichtgrijs van grondkleur, over de geheele oppervlakte dicht en regelmatig verspreid vele kleine lichter en donkerder bruingrijze vlekjes en stipjes.

2 eieren. Medan. 17 Mei 1915. 18 X 15, 19 X 15 m.M.

3 eieren. Medan. 17 Mei 1915. 18X15, 19X15 m.M.

XLVII. FRINGILL1DAE.

259. Passer montanus malaccensis Dub..

a—g. Medan.

Mal.: boeroeng gredja.

Zeer algemeen, overal op bewoonde plaatsen; ook op de Hoogvlakte.

De eieren vertoonen een dergelijke variabiliteit als die van de Europeesche Passer montanus; vanaf exemplaren met groote vlekken, die veel van de grondklenr vertoonen, tot die, welke door tallooze zeer fijne vlekjes en schrapjes, bijna effen bruingrijs en grijsbruin zijn, komen vele overgangen voor.

4 eieren (één legsel). Kaban Djahé. Mei 1915. 18 X 14, 19 X 14 m.M. 3 eieren. Medan. 25 Juni 1915. 17X13, 18X14, 19 X 14 m.M.

10 andere eieren hebben dezelfde afmetingen.

XLVIII. PLOCEIDAE. 260. Sporaeg-inthus amandava L..

a. 9. Batang Kwis. 8 November 1912.

Ik ken deze soort uitsluitend van de alang-alang-terreinen van Batang Kwis; is die kleine kolonie afkomstig van ingevoerde en ontsnapte exemplaren?

261. Munia oryzivora (£.).

a. Medan. April 1912.

b. » 30 Mei »

c. » 3 Juni » Mal.: glatik.

Komt in de omstreken van Medan voor, maar is verre van algemeen; mij van andere plaatsen niet bekend.

Nestelde onder de daken van het Quarantaine-station en van het Deli Proefstation. Eieren wit, dof.

3 eieren. Medan. 14 Januari 1914. 19 X 13 m.M.

Sluiten