Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 eieren. Medan. 13 Juni 1915. 21 X 14 m.M.

3 „ (één legsel). Medan. 23 Juni 1915. 21 X 14 m.M.

3 „ „ „ „ 24 „ „ 23 X 14 m.M.

2 „ „ 25 „ 20 X 13, 21 X14 m.M.

1 ei. Medan. 26 Juni 1915. 19X13 m.M.

Bij 9 andere eieren bovendien nog de afmetingen 19X14, 19X15, 20X14, 21X15, 22 X. 14 m.M.

XLIX. STÜRNIDAE. 267. Sturnia sturnina (Païl).

a. Medan. 9 October 1912. lö'/j c.M.

b. » 11 » » 'I672 C-M. 1 Plusia-rups, Lanta.na-za.Aen.

c. » II » » 16 c.M. 3 Plusia-rwpsen, eenige spinnetjes.

d. » 19 » » I6V2 c.M. Veel mieren-resten.

e. » 19 » » 17 c.M. Lctwiana-vruchten. d. » 30 » 1914.

Mal. :poeneipasir.

In de wintermaanden vertoonen zich groote vluchten in de laagvlakte, zelden bij bewoonde plaatsen. Na Maart niet meer waargenomen.

L. ElILARETIDAE.

268. Eulabes javanensis (Osb.).

a. Soengei Krio. 7 Juli 1912. 2 groote vruchten.

b. Medan. Augustus 1912.

c. Laboean. 13 October 1912. 30 c.M.

d. » » » » 32 c.M.

e. Medan. 15 » » 26'/.2 c.M. Groote vruchten.

f. » » » » 27 c.M. » » Mal.: tiong.

Algemeen in oerwoud bij boog geboomte.

269. Calornis panayensis strigatus (Hors/.). (Lamprocorax chalybeus (Horsf.)).

a—c. Medan. April 1912.

d, e. Bekalla. 11 Juli 1912. Veel zwarte vruchtjes, 1 schelpje.

f. Medan. Augustus 1912. Vruchtmoes en zeer veel kleine zaadjes.

Mal.: perling.

Zeer algemeen, vooral ook bij bewoonde plaatsen; vormt na den broedtijd evenals andere Sturniden groote vluchten. Is wel hinderlijk door het nestelen onder daken van woningen, waardoor de muren bevuild worden. Nestelt ook in holle boomen.

Eieren lichtgroenblauw, met betrekkelijk weinig scherp afstekende niet zeer groote licht tot donker paarsroode vlekken, bijna alle op stompe ei-helft.

30 eieren. Medan. Mei en Juni 1915. 21 X 17, 22X18, 23X 18, 23X19, 24X 18, 24X 19, 25 X 18, 25 X 19, 25 X 20, 26 X 18, 26 X 19, 26 X 20, 27 X 18, 27 X 19, 28 X 18, 28 X 19 m.M.

LI. ORIOLIDAE.

270. Oriolus maculatus Vieill..

a en b. Medan. April 1912.

c. Medan. Augustus 1912. Vele Vespa cincta.

d. » 5 October 1912. 25 cM. Mal.: podang, kapodang.

Zeer algemeen waar bosch is, ook bij de bewoonde plaatsen, tot op de Hoogvlakte. Niet waargenomen in het eigenlijke oerbosch.

Nest en eieren (wit met schaarsche, zeer donkere scherp afstekende stippen en vlekjes) veel gelijkend op die van Oriolus galbula.

Sluiten