Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men aan deel: excellentie Capelle voor Tirpitz, kapitéin-ter-zee Zenker voor den marine-staf, vertegenwoordigers van het ministerie van oorlog en van den ecneralen staf. Er werd besloten, in elk geval voorbereidende maatregelen voor een oorlog te t r e f f e n. Dienovereenkomstige hevelen zijn daarop uitgevaardigd. — Bron volkom e n betrouwbaar. ^usscne-jia In dezelfde richting wijzen de mededeelingen, die do heer Von Tirpitz in zijn herinneringen doet (IJl», bldz. 209). Hij meldt, dat Wilhelm het, ondanks alle optimisme, noodig achtte, op alle gebeurlijkheden voorbereid to zijn. ■ ' .

„Hij heeft om die reden reeds in der» loop van den Öden den rijkskanselier v. Bethmann Hollweg, v. Falkcnhayn, den minister van oorlog, Zimmermann, den. onderstaatssecretaris van buitenlandsche von Lvncker, den chef van het militaire kabinet, naar Potsdam ontboden. Daarbij werd besloten, dat maatregelen dw politiek opzien zouden kunnen verwekken of bijzondero kosten veroorzaken, vermeden moesten worden.» Op 6 Juli heeft daarna de Keizer met CaJelïe voor Tirpitz, die toen af wezig was, te Potsdam gesproken. Dat is, tot in kleinigheden precies hetzelfde, wat Bussche aanteekent. Van dit alles verr^adïhet witboek van Juni 1919 niets, het, witboek dat er aanspraak op maakt, de volle waarheid over de gebeurtenissen van 5 Juli 1914 mede^te deelcn

Het was geen kroonraad, die op 5 Jul^ » Potsdam gehouden werd, wel echter een krijgsraad Men kon hem ook een samenzwering noemen, althans tegen Servië en Busland, zoo niet tegen den vrede der wereld.

11. De samenzweerders aan bet werk.

a. Wilhelm's drijven.

Welke uitwerking het onschuldige onderhoud over den „politieken toestand» op 5 Juli te P^m.°P de Oosteiriiksche regeering had. liet * W*kenm den ministerraad voor gemeenschappeluken aangelegenheden van 7 Juli, waarvan het. Pft0^nu openbaar gemaakt is. (Roodboek 1919, bldz. 25—38).

berchtold begon met té verklaren, dat het ooïenbUk gekomen was, Servië v0?r altijd''onschadeliik te maken. Daarom had hn z;?h met de ümt«che regeering in verbinding gesteld, deze had voor

Sluiten