Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen, voordat het nog goed en wel zou weten wat er aan de hand was, en zoo weinig mogelijk gelegenheid wilde laten voor Servië om zich met de mogendheden en voor deze om zich onderling te verstaan. Verslagenheid en verwarring moesten de gelegenheid scheppen om in troebel water te visschen en het geyaar beperken, dat de mogendheden zich tezamen zouden vereenigen tegen de lichtzinnige rustverstoorders.

Vandaar de korte termijn van 48 uur, die den Serviërs gelaten zou worden, om op de nota te antwoorden.

Vandaar dat het gevaarlek leek om met het afzenden der nota te wachten, want elke dag vertraging kon nieuwe incidenten te voorschijn roepen, de bedoeling.van de samenzweerders bloot leggen en zoodoende verijdelen. Het aandringen van Duitschland, nadat dit nu eenmaal zijn toestemming voor den oorlog had gegeven, is dus wel te begrijpen.

Minder te begrijpen is het aarzelen van Oostenrijk. Ten deelo mag dit toegeschreven worden aan de ingekankerde zwart-gele sloddervosserij, ten deele misschien ook wel aan de daarmee in verband staande langzaamheid van de oorlogstoebereiaWen, die dadelijk in Oostenrijk begonnen waren, nadat het besluit van Potsdam gevallen was. Reeds 12 Juli seint Jagow aan Tschirschky:

„Ter streng vertrouwelijke oriBnteering van graaf Berchtold.

„Volgens geheime berichten beschikken Rusland en Servië over de vertrouwelijke inlichting, dat Oostenrnk-Hongarije zijn garnizoenen op de Servische en do Russische grens op weinig in 't oog loopende wijze versterkt"

Dus niet alleen op de Servische, ook op de Russische grens maakte Oostenrijk toen reeds toebereidselen.

Dit is van zeer groot belang wegens de discussies over de verschillende mobilisaties. De mobilisatie is de belangrijkste, meest in 't oog loopende, laatste handeling van de oorlogstoebereidselen, maar niet de eenige. Troepenverplaatsingen, het opeenhoopen en verzenden van oorlogstuig, de terugroeping van officieren, die met verlof zijn, het gereed maken van middelen van vervoer enz„ kan geschieden voordat de mobilisatie wordt afgekondigd. Deze zal des te vlugger en degelijker van stapel loopen, naarmate de overige oorlogstoebereidselen beter getroffen zijn. De centrale mogendheden konden, wat dat betreft, de anderen bij

Sluiten