Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodie eeweest om graaf Berchtold er toe te brengen, zich .mefeeTd plomftiek succes tevreden te steUenen zish bH het Servische antwoord neer te leggen Die wenk & echter niet gegeven. Integendeel,, er werd tot den oorlog gedreven. Het zou een te mooi succes znn

^Deindruk werd steeds sterker, dat wij onder alle omstandigheden den oorlog wilden. Op een^andere manier was onze houding in een quaestie, die ons toch rechtstreeks in het geheel niets aanging, niet te oegrfre" De vurige beden en duidelijke verklaringen van den heer Sasonof, later de ;mj wel nederige telegrammen van den Tsaar, de herhaalde voorstellen van sir Edward Grey, de wa^huwmgen van den markies San Giuliano en van den heer Bollatu mijn dringende raadgevingen, dat alles baatte niet; m Berinn bleef men erbij: Servië moet worden afge-

m DetelSrfmmen^n den Tsaar mocht men terecht nederig» noemen. Hij 'smeekte er daarin formeel om, dat mef hem het vreeselijke alternatief tusschen den oorlog of onvoorwaardelijke onderwerping, welke hij be[degvreesde, te besparen, omdat f owel het eene als het andere hem met een catastrophe, met den onder-

"^ÈS?W deze nederige verwachten, dat men weder, evenals m 1909, Busland klein zou krijgen, ditmaal echter ^g fondiger indien men maar voet bn stuk hield? Aoo ^aeui files voor de Centrale llSgoudheden naar wensch te

l0WUhelm toonde zich in die dagen nog heel over-

^at^tL^r^ nota dacht vöör hij het Servische antwoord had gele^n. Wijkt uit zijn aanteekeningen bij een telegram uit^olgr'wio van 24 Juli. dat hij las op den 25sten."1Tst beneUrt.

De krachtige toon en de nauwkeurige ewchen van de Oostenrijksche nota zijn voor de ^Servische regeering volkomen onverwacht gekomen.

Sv^Dat zou men van de Weeners niet meer verwacht hebben."

Hpt telegram vervolgt: ...

Sinds vanochtend is d* ^ministerraad bneeh onder voorzitterschap van den Kroonprins-Begent

3lete^hijRt, dat Z. M. uitgeknepen is.» (Majest&t" haben sich gedrückt).

Sluiten