Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als iemand die tot den oorlog gedwongen was Hii ^JfteILt°ki ^ E^lsche voorstel niet aan , mS geeft het slechte door en verontschuldigt zich dat de omstandigheden hem daartoe dwono-en .Naar Londen echter seint hij •

mui J? h-l'vu r1 Edy,ard ^ gewenschten zin gonnen?» bemiddellngsactie te Weenen terstond be-

28ene*Tn1?,itaa* Vfn deze ,bemiddelingsactie was den Serviel oorlogsverklaring van Oostenrijk aan

3>ejkoifl«teir«z^iuide deed Engeland nog een poging om den wereldvrede te redden. Den 29sten berichtte Lichnowsky in een telegram, dat ons in een ander ver! band nog nader zal bezighouden:

riAT^r; 6"ey h€rhaald« reeds gemelde aansporing dat wij aan zulk een bemiddeling met zijn vie-

men hadden, deel zouden nemen.... Indien Uwe

fanoefl.ttr«d!1bemiddelinff zou overnemenTdie ik vanochtend vroeg in uitzicht kon stell en, dan zou hij dat natuurlijk eveneens goed vinden»

he?e voor ^ÈS"* *^ruk*e zinnen ontbreken in Wilhelm vervaardigde afschrift van het telegram. Zou dat toeval zijn? Men kan aanne-

hoSden dna?nmT^d6n keizer v«*orgen heeft willen nouden, dat men die wijze van bemiddeling „in beginsel aangenomen had.» Dat zou zeer gold bij de richtte W PaSSeD* °V6r Welk° Szögyeny be-

Hoe het met diens rapport ook zijn mogs in ieder ÏÏJ^Z^f* Duitec,he politiek in de eerste dagen na rii m^TtTi Van ^ dtimatum van dien aard. dat zij met recht toenemend wantrouwen ook onder de onzijdigen ten opzichte van haar eerlijkheid en vredeshefde deed ontstaan. vreuesEen verandering in haar hardnekkige sabotage van eiken vredesarbeid wordt den 28sten Juli voorbereid.

d. Beginnende onzekerheid in Duitschland.

Wij weten reeds, dat de Duitsehe regeering wel den T ?ostenrijk m€t Servië wild* ook voor dien met Rusland en eventueel met Frankrijk niet te rog deinsde, maar daarbij ^de dringende behoefte had haaf eigen volk achter zich en Italië naast zich en Eng" land met tegen zich te hebben. K

Sluiten