Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbereiden, tot noodlottige gevolgen voor ons lei-

nietaaX rill^ taaVVenerale staf deelt maar

getroffen w/Fn^JLhij aUe toebereidselen getrotten neeft om te móbiliseeren zoodra zij het be-

ESS.T^vr0 commandeert zonder meer: Duitschland zal móbiliseeren zoodra de botsing tusschen Oostenrijk en Rusland onvermijdelijk wordt DaarbS veT sleTh1iLn1LmHtd€Zelfde sj«Wneid, dat deze'ootsüfg m«wip wonder verhinderd kan worden

Mobihsaüe beduidt echter volgens de beginselen van den Duitschen generalen staf: oorlog nf»™

en dringt er op aan zoo snel mogelijk er od los te slaan daar de militaire toestand™* ons ?an daï tot dag ongunstiger wordt" K

ioPa! *8 de zin van. d€ze Proclamatie van den generalen staf aan den rijkskanselier. Daarmede maakt L Z besfi^inf^6 -l^i^tie e^aatpS* W hnnfg °V6r de buit«nlandeche politiek ii ^L^and te.n€IQen en een militaire oplossin« te bespoedigen, juist op het oogenblik, waarop d^zeburgertje macht zich gereed maakt toe te gev?n om LhLi116* °5k "fiSea stap tot den vrede te doen Geheel zonder strijd heeft de rijkskanselier we? is Z^'IT^**™»- °- £ he€ft <>ns daarover nog ti? dens den oorlog een geschriftje ingelicht, waarvan de verboJf enaCheta^ ^Aem „Junfus alter'' g™*r^ oorlogspartij verte-

ooriog toe&Ss1^ «otTESJ VwIrSen" wiiog iol eiKen prijs te verhinderen.- Te vergeefs

van^rW ïï*lT *** Staf' d« ^SS

Mwaar den keizer Donderdag (30 Juli) van dl omf

sa«?suwr,° flftftSSS

Sluiten