Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

station Saarburg, Lotharingen. Door machinegeweren beschoten. De vliegtuigen gaven niet de voorgeschreven herkenningsteekens.

6 Bericht van het étappencommando te Ludwigshafen aan den Rijn van 2 Augustus, 's avonds: Twee vijandelijke vliegtuigen vandaag (2 Aug.) 's avonds tegen 10 uur gemeld bij Neustadt i. d. Hardt.

7 Bericht van het étappencommando Wesel (jagekomen 2 Augustus, 'savonds): Bij Wesel vijandelijk vliegtuig neergeschoten".

Bij deze opsomming van 3 Augustus treft vooral dat het bericht van het in de lucht laten vliegen van den tunnel te Aken er in ontbreekt. En zeer terecht. Hoewel het op „volstrekt betrouwbare berichten" gegrond was. bleek reeds den volgenden dag, dat het onjuist was. Het was een der vele geruchten, die in dezen opgewonden tijd de lucht doorkruisten, doch door een ernstig staatsman niet zonder onderzoek voor juist mochten worden aangenomen.

Ook de berichten van de militaire overheden bleken niet altijd juist te zijn Zoo telegrafeerde den 3en Augustus, 's ochtends om 10 uur, Eyschen, de Luxemburgsche minister van staat, aan Jagow:

„Daar juist wordt in de stad Luxemburg een proclamatie rondgedeeld van generaal Tulff von Tschepe, den commandant van het 8e legerkorps. welke als volgt luidt:

Aangezien Frankrijk, zonder acht te slaan op ove onzijdigheid van Luxemburg, zooals zonder eenigen twijfel vastgesteld is, de vijandelijkheden tegen Duitschland van Luxemburgschen bodem uit begonnen is, heeft Z. M. bevel gegeven, dat ook Duitsehe troepen Luxemburg binnen ziülen rukken.

Dit berust op een vergissing. Er staat geen enkele Fransche soldaat op Luxemburgschen grond, n»ch is er eenige aanwijzing, dat de onzijdigheid van de zijde van Frankrijk bedreigd zou worden. Integendeel, den len Augustus, Zaterdagochtend, zijn op Franschen grond btt Mohsaine Martin Longwy de spoorstaven opgebroken. Dat toont aan, dat er toen reeds niet het voornemen gekoesterd werd om per spoor Luxemburg binnen te dringen."

Dat geeft allemaal niets. De Duitsehe generaals achtten zich klaarblijkelijk gerechtigd om overal waar het in hun kraam te pas kwam, Fransche vijandelijkheden „zonder eenigen twijfel" vast te stellen;, De, proclamatie van generaal Tulff toont overigens ponder eenigen twijfel" aah, dat van Duitsehe zijde

Sluiten