Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sische alliantie werd voorbereiden^«^.^ „rijp voor vrijwel onmetelijke domheden in dienst van Rusland" echeen. . .

^oen hield hij het voor noodzakelijk, opdat m geval v^an een oorlog, „op het laatste moment geen mUveretanrtu^chen "de* Duitsehe en de Fransche Sisten zon treden», aan de Fransche ^ial^en duidelijk te maken, „welke naar mijne overtuiging 2 noodzakelijke houding van de Duitsehe socialisten zou zijn tegenover zulk een oorlog.

Tot dat doel schreef hij een artikel, h«*^>g in de „Almanach du parti ouvrier pour 1892^ publi

st ^^^^^^^^

n^usblandgevenwel, door zijn E»*«%*^~£. mische ligging gedekt tegen de J^XSeeto^n* gen van een nederlaag, Rusland, hot °«'V"el> ™* l»nd alleen kan bij een zoo verschrikkelijken o°1J*>= zün belang vinden en rechtstreeks daarop aanstujen,'. Maar in efk geval, zooals de politieke zafeen nu staao, kan men tien tegen één wedden, dat bij oes eerste kanonkot aan den Weichsel, de Fransche legers tegen

^'daf1 ;ecn\areKehland eenvoudig voor zijn ^^^^^^^

eenige partij, die voor alle drie „de ^^J^övër Als échter de overwinning van de Rossen over DÜiShland de onderdrukking van het duitsehe scSaïume meebrengt, wat zal dan, met zulk joonutzicht, de plicht van de Duitsehe socialisten zijn? MceterTzü werkeloos de gebeurtenissen over zich heen la ten e aan die hen met vernietiging dreigen ?......

Geenszins In het belang vin de Europeesche revoluü?zhn zTverplicht alle veroverde peetjes te handhavtn nie?te kapituleeren, niet alleenl niet bfCnlandschen, maar evenmin ÜSt

ffft VSdh R uit eTsTe 7 / vTc ft e\ ÏÏR al zijn bondgenooten, wie het ook zijn.

Sluiten