Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LATTER STAGE OF THE FRENCH-GERMAN WAR, 1870-71.

To the Editor of the Times.

Chelsea, 11 Nov. 1870.

Sir, — It is probably an amiable trait of human nature, this cheap pity and newspaper lamentation over fallen and afflicted France; but it seems to me a very idie, dangerous, and misguided feeling, as applied to the cession of Alsace and Lorraine by France to her German conquerors; and argues, on the part of England, a most profound ignorance as to the mutual history of France and Germany, and the conduct of France towardsthat Country, for long centuries back. The question for the Germans, in this crisis, is not one of

CARLYLE OVER DEN OORLOG.

Aan den Redacteur van de Times.

WelEdele Heer, — Het goedkoope medelijden en gejammer in de bladen over het gevallen en bezochte Frankrijk is waarschijnlijk een beminnelijke trek der menschelijke natuur, doch het schijnt mij een zeer nutteloos, gevaarlijk en verkeerd geleid gevoel te zijn, waar het in verbinding wordt gebracht met de overdracht van Elzas en Lotharingen door Frankrijk aan hare Duitsche overwinnaars, en waar het verder van de zijde van Engeland getuigt van de diepste onwetendheid, zoowel ten opzichte van de wederzijdsche geschiedenis

Sluiten