Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„magnanimity", of „heroic pity and forgiveness to a fallen foe", but of solid prudence, and practical consideration what the fallen foe wijl, in all likelihood, do when once on his feet again. Written on her memory, in a dismally instructive manner, Germany has an experienee of 400 years on this point; of which on the EngHsh memory, if it ever was recorded there, there is now little Or no tracé visible.

Does any of us know, for instance with the least pre^ cision, or in fact know at all, the reci procal procedures, the mutual history as we call it, of Louis XI, and Kaiser Max? Max, in his old age, put down, in chivalrous allegorical or emblematic style, a wonderful record of these things, The WeisseKönig („White King", as he cal led himself; „Red King", or perhaps „Black",

van Frankrijk en Du i ts chland, als van de door Frankrijk tegenover dit land gedurende lange eeuwen gevolgde gedragslijn. De vraag door de Duitschers in deze crisis is niet een e kwestie van » grootmoedigheid" of van een „heroiek medelijden of vergevingsgezindheid voor een gevallen vijand", doch het gaat om eene degelijke voorzichtigheid en practische overweging, wat de gevallen vijand, naar alle waarschijnlijkheid, zal doen, wanneer hij weer op de been gekomen is. Duitschland heeft in dit opzicht eene ervaring van vier honderd jaren, die op een bedroevend leerzame wijze in zijne herinnering geprent werd, terwijl in de Engelsche herinnering — indien het daar al ooit werd opgenomen **• er thans geen of bijna geen spoor meer van is achtergebleven.

Kent één onzer bij voorbeeld, in bijzonderheden, of

Sluiten