Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intrusive interferences with Germany, and every German trouble that arose, to the worsening and widening of them all, not to the closing or healing of any one of them. A terrible journey these Two had together, and a terrible time they made out for Germany between them, and for France too, though not by any means in a like degree. The exact deserts of his Most Christian Majesty Francisl. in conveanting with Sultan Soliman, — that is to say, in letting loose the then quasi-infernal roaring-lion of a Turk (then in the height of his sanguinari fury and fanaticism, not sunk to caput mortuum and a torpid nuisance as now) upon Christendom and the German Empire, I do not pretend to me, no modern imagination can conceive this atrocity of the Most Christian King; or how it haressed, and

gelukkiger dan Max genoemd worden. Frans I, die niel tevreden was met het bezit van Frankrijk als koninkrijk, begon met eene poging om bovendien tot Duitsch Keizer gekozen te worden, en hij kon zijne teleurstelling over het mislukken dezer fraaie onderneming nooit geheel verkroppen. Hij trok zijn jong gezicht echter in een vriendelijken plooi, zwoer eeuwige vriendschap aan den jeugdigen Karei, die hem had verslagen, doch een paar maanden later had hij den armen kleinen Hertog van Bouillon, die de vasal was van het Rijk en van Karei, opgehitst om in zijn gebied het verrichten van eerbewijzen te weigeren, met het gevolg, dat hij (Frans I> in een hevigen oorlog met Karei gewikkeld werd. De rest van zijn aardsch bestaan was eene aaneenschakeling van gekibbel om verbroken verdragen en steeds terug-

Sluiten