Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haunted with incessant terror, the Christian nations for the two centuries ensuing.

Richelieu's trade, again, was twofold: first, what everybody, must acknowledge was a great and legitimate one, that of coercing and drilling into obedience to their own Sovereign the vassals of the Crown of France; and secondly, that of plundering, weakening, thwarting, and in all ways tormenting the German Empire. „He protected Protestantism there?" Yes, and steadily persecuted his own Huguenots, bombarded his owe Rochelle; and in Germany kept up a Thirty-Years War, cherishing diligently the last embers of it till Germany were burnt to utter ruin; no nation ever nearer absolute ruin than unhappy Germany then was. An unblessed Richelieu for Germany; nor a blessed for France either, if we look

keerenden oorlog en ongerechtigheden met Karei V,— bovendien een reeks van onwelkome bemoeiingen met Duitschland, waarbij iedere nieuwe Duitsche moeilijkheid, die ontstond, slechts strekte tot eene verwijding der kloof, doch geenszins tot eene toenadering. Zoo legden deze beiden eene verschrikkelijke levensreis af, en bereidden zij aan Duitschland, en ook aan Frankrijk een verschrikkelijken tijd, ofschoon geenszins in gelijke mate. De nauwkeurige verdiensten van den Christenkoning Frans I wensch ik niet te schilderen. Hij sloot een verdrag af met den Sultan Soliman — d.w.z. hij liet daarmede de helsche en brullende leeuw van een Turk, die toenmaals zijn hoogtepunt van zijne bloeddorstige woede en fanatisme bereikt had, en nog niet verzonken was in eene trage verveling en caput mortuum

Sluiten