Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to the ulterior issues, and distinguish the solid from the specious in the fortune of Nations. No French ruler, not even Napoleon I., was a feller or crueler enemy to Germany, nor half so pernicious to it (to ite very soul as well as to its body): and Germany had done him no injury that I know of, except that of existing beside him.

Of Louis XIV. 's four grand plundering and incendiarism of Europe, — for no real reason but his own ambi tion, and desire to snatch his neighbour's goods, — of all this we of this age have now, if any, an altogether faint and placid remembrance, and our feelings on it differ greatly from those that animated our poor forefathers in the time of William III. and Queen Anne. Of Bellisle and Louis XV. 's fine scheme to cut Germany into four

als thans, los op het Christendom en het Duitsche Keizerrijk. Het wil mij voorkomen, dat men in den tegenwoordigen tijd geen recht begrip kan hebben van de wreedheid van dezen zeer Christelijken Koning, evenmin, dat men zich kan voorstellen, hoe de Christelijke volkeren in de twee daarop volgende eeuwen door een onophoudelijke vrees gekweld en uitgeput zijn geworden. Het streven van Richelieu was tweeledig, ten eerste: de, zooals iedereen zal moeten toegeven volkomen wettige en groote arbeid, die bestond in het onderwerpen en tot gehoorzaamheid aan hun eigen souverein brengen, van alle vasallen der Fransche kroon; ten tweede: het plunderen, verzwakken, dwarsboomen en op alle manieren kwellen van het Duitsche Keizerrijk. „Hij beschermde het Protestantisme aldaar". Ja, en hij

Sluiten