Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

little kingdoms, and have them dance and have them dance and fence to the piping of Versailles, I do not speak; for to France herself this latter fine scheme brought its own reward: loss of America, loss of India, disgrace and discomfiture in all quarters of the world, — advent, in fine, of The French Evolution; embarkation ontheshoreless chaos on which ill-fated France still drifts and tumbles.

The Revolution and Napoleon I., and their treatment of Germany, are still in the memory of men and newspapers; but that was not by any means, as idle men and newspapers seem to think, the first of Germany's sufferings from France; it was the last of a very long series of such, — the last but one, let us rather say; and hope that this now going on as „Siege of

vervolgde gestadig zijne eigen Hugenoten, bombardeerd zijn eigen La Rochelle, en hield in Duitschland een dertigjarigen oorlog gaande, waarvan hij vlijtig de laatste asch gloeiend hield, totdat Duitschland tot een toestand van de diepste ruïne gebracht was. Geen volk is ooit meer een volslagen ondergang nabij geweest dan het ongelukkige Duitschland in in dien tijd. Was Richelieu al geen zegen voor Duitschland, indien wij de latere gebeurtenissen beschouwen, en onderscheid maken tusschen de werkelijkheid en den schoonen schijn in het lot der volkeren, moet ook worden gezegd,datRichelieu evenmin een zegen was voor Frankrijk. Niet één Fransch heerscher — zelfs niet Napoleon I — was een heviger en wreeder vijand voor Duitschland, was ook maar half zoo verderfelijk voor Dui tschland's lichaam en ziel,

Sluiten