Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

up some secure bowndaryfence between herself and such a neighbour, now that she has the chance.

There is no law of Nature that I know of, no Heaven's Act of Parliament, whereby France, alone of terrestrial benigs, shall not restore any portion of her plandered goods when the owner* tbey were wrenched from have an opportunity upon the*. To nobody, exeept to France herself fop the' moment, can it be1 credible that there is such a law of Nature. Alsace and Lorraine were not got, either of them, in so dïvine a manner as io- render that a probalïty. The cunning of HSéhelieu, the grandiose long^sword' of Louis XEV7., these are the only titles of France to those German countries. Richeliéu' sterewed them loose (and, by happy accident, there •was a Tureitne, as Generaf, got screweer along with

leidde voor Frankrijk zelf tot het verlies van Amerika en Indië, zoomede tot smaad en tegenspoed in alle deelen van de wereld. Het bracht Frankrijk ten slotte nader tot de Revolutie, en wierp het in den grenzenloozen chaos, waarin het rampspoedige Frankrij k nog steeds ronddrijft en rondtuimelt.

De Revolutie en Napoleon I, en de wijze waarop zij Duitschland behandelden, liggen nog in de herinnering der menschheid en der nieuwsbladen; doch dit was echter geenszins -zooals oppervlakkige lieden en couranten schijnen te denken het eerste leed, dat Duitecrrland van de zijde van Frankrijk' werd aangedaan. Het was het laatste vergrijp van eene geheele reeks of laten wij liever zeggen op èèn na het laatste, en hopen, dat de „marche a Paris" van Frankrijk, waaruit ftet' beleg van Parijs, een

Sluiten