Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

them; — Turenne, I think, was mainly German by blood and temper, had not Francis L egged-on his ancestor, the little Duke of Bouillon, in the way we saw, and gradually made him French); Louis le Grand, with his Turenne as suprème of modern Generals, managed the rest of the operation, — except indeed, I should say, the burning of the palatinate, from Heidelberg Palace steadily downwards, into black ruin; which Turenne would not do suff iciently, and which Louis had to get done by another. There was also a good deal of extortionate iawpractice, what we may fairly caü violentlysharp attorneyism, put in use. The great Louis's „Chambres de Rénion," Metz Chamber, Brissac Chamber, were once of high infamy, and much complained of here in England, and everywhere

ontzettend bloedvergieten, anarchie, delirium en leugen is voortgesproten, het laatste zal zijn I Geen volk heeft ooit een zoo slechte nabuur gehad, als Duitschland gedurende de laatste 400jaar aan Frankrijk; slechts in alle opzichten: onbeschaamd, roofzuchtig, onverzadelijk, onverzoenlijk, en voortdurend tot den aanval bereid.

Doch in de geheele geschiedenis is echter niet èèn onbeschaamde en onrechtvaardige nabuur aan te wijzen, die zoo volledig, oogenblikkelijk en onteerend ter neer geslagen werd, als Frankrijk thans door Duitschland. Na 400 jaar door dien buurman misbruikt te zijn, en over het algemeen tegenslag gehad te hebben, heeft Duitschland ten slotte het groote geluk zijn vijand flink vernederd te zien; en naar ik stellig geloof, zou Duitschland eene zeer dwaze natie zijn, indien het thans, nu de

Sluiten